Integritetspolicy

Allmänt

Grundtuben AB, organisationsnummer 556252-9957, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Grundtuben har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Grundtuben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Grundtuben. Information om hur du kontaktar oss finns i slutat av denna policy.

Personregister/Kundregister?

Vi har inget register över personliga uppgifter eller information om kunden, så som intressen, ålder, personnummer, etnicitet, religion, personliga preferenser, hälsa, intressen eller andra personliga preferenser.
Inte heller för vi register över omdömen om personerna i databasen.
Vi har endast nödvändig information i vår databas för att kunna sluta avtal så som telefonnummer, mail, hemsida, adress, Förnamn, Efternamn, organisationsnummer
Vi för endast statistik på försäljning och inköp, för intern generell statistik över försäljning för att få en överblick över vår ekonomi, inköp och planering av lager, inga personliga uppgifter finns med i denna statistiken, endast uppgifter om produkter, försäljning och när försäljning sker.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar Grundtuben uppgifter om dig?

Grundtuben behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Grundtuben personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

Tredje part

Vi kommer aldrig dela vidare personuppgifter till tredje part..

Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Grundtuben genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer finnas publicerad på Grundtubens webbplats.

Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att Grundtuben behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Grundtuben. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Grundtuben behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Grundtuben behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.
Grundtuben AB
Låsbomsgatan 9b
589 41 Linköping
+46 13 15 96 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  uc   transq quakified

 Följ oss på Facebook Följ oss på Linkedin Följ oss på Youtube