Bullerskärmar mellan Skeda Udde och Brokind

Vid infarten till Västerby har Grundtuben under sommaren 2018 grundlagt och monterat ett 60 meter långt och 2 meter högt bullerplank.

Femtio bullerskärmar har i detta projekt byggts i egen verkstad av våra skickliga montörer.

img 1732

I och med att vi kan förtillverka och i vissa fall grundmåla skärmarna inomhus, får vi en snabb och effektiv byggprocess ute på byggplatsen.

Detta projekt tog oss ungefär en vecka att färdigställa.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.