Montering av bullerskärm längs med Roslagsbanan

Åt Veidekke utförde vi ett arbete under sommar-höst-vinter 2017.

I det vackra Roslagen längs sträckan Näsby-Tibble  grundlades och monterades  ca 800 meter bullerplank. Bullerskärmen var i trä med en ljudabsorbent i.

Längs Roslagsbanan i Täby byggdes pendeltågsstationen om och även här fick vi använda vår patenterade metod för grundläggning.

Slutkund i detta projekt var SL och här som i alla andra projekt åt TRV följdesTrafikverkets tekniska krav TRVK Bro11.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.