Montering av bullerskärm längs med Roslagsbanan

Åt Veidekke utförde vi ett arbete under sommar-höst-vinter 2017.

I det vackra Roslagen längs sträckan Näsby-Tibble  grundlades och monterades  ca 800 meter bullerplank. Bullerskärmen var i trä med en ljudabsorbent i.

Längs Roslagsbanan i Täby byggdes pendeltågsstationen om och även här fick vi använda vår patenterade metod för grundläggning.

Slutkund i detta projekt var SL och här som i alla andra projekt åt TRV följdesTrafikverkets tekniska krav TRVK Bro11.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Den fjärde komponenten

Den fjärde komponenten

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.