Grundläggning för gångbro åt Skanska i Västervik

Under våren 2018  genomförde vi grundläggning för en gångbro längs Skeppsbrofjärden mellan Lilla- och Stora strömmen i Västervik. Ett spännande projekt där vi fick visa prov på vår flexibilitet vid krävande förhållanden. Efter installationen av fundamenten verifierades bärförmågan genom en tryckande provbelastning.

vastervik 2

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Den fjärde komponenten

Den fjärde komponenten

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.