Riskskärm åt Serneke och glasskärm åt Mark & Energibyggarna

Grundtuben har precis tecknat två nya bullerskärmsordrar i Göteborg. Båda projekten kommer starta i slutet av sommaren. 

Åt Serneke kommer vi i Älvängen montera en 360 meter lång bullerskärm. Den ska bl.a. kunna klara av en brand i minst 15 minuter vid en eventuell olycka längs E45. Detta projekt kräver stor flexibilitet eftersom många speciallösningar kommer krävas. Markförhållandena varierar kraftigt och det ligger mycket ledningar i marken.

Vid Ånäs i centrala Göteborg ska vi montera en 350 meter lång glasskärm åt Mark & Energibyggarna. Bullerskärmen kommer stå på en stödmur och ersätta ett gammalt uttjänt bullerplank i trä.

 

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Den fjärde komponenten

Den fjärde komponenten

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.