Riskskärm åt Serneke och glasskärm åt Mark & Energibyggarna

Grundtuben har precis tecknat två nya bullerskärmsordrar i Göteborg. Båda projekten kommer starta i slutet av sommaren. 

Åt Serneke kommer vi i Älvängen montera en 360 meter lång bullerskärm. Den ska bl.a. kunna klara av en brand i minst 15 minuter vid en eventuell olycka längs E45. Detta projekt kräver stor flexibilitet eftersom många speciallösningar kommer krävas. Markförhållandena varierar kraftigt och det ligger mycket ledningar i marken.

Vid Ånäs i centrala Göteborg ska vi montera en 350 meter lång glasskärm åt Mark & Energibyggarna. Bullerskärmen kommer stå på en stödmur och ersätta ett gammalt uttjänt bullerplank i trä.

 

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.