Bullerskärmar, bullerplank och bullerskydd!

Det är vi bra på och nu är vi igång med att bullerskydda nya Kongahälla shoppingcenter i Kungälv.

Just nu grundlägger vi med vår egen produkt Grundtuben.

Senare kommer vi att montera bullerskärmar ca. 360 meter mellan E6 och det nybyggda shoppingcentret Kongahälla.

Arbetet med att montera bullerskärmar ska vara klart till invigningen av shoppingcentret i mitten av Mars och efter det kommer vi montera en gabionmur längs med bullerskärmen mot vägen. ( gabionmur = stenfyllt nätstaket )

 

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.