40 bullerskärmar åt NCC vid Kapellskär

Grundtuben har fått i uppdrag av NCC att grundlägga och montera ca 40 bullerskärmar i slutet av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär.

Projektet ställer krav som passar Grundtuben perfekt:

  • Kort produktionstid där vi får visa att vi är flexibla
  • Bullerplank nära väg som ställer krav på laster, där får vi visa att vi är ansvarsfulla och bygger beständigt

anders och hakan norrtalje

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.