Bullerskärmar åt Peab

Grundtuben kommer under sommaren 2018, att montera en 60 m lång och 2 m hög bullerskärm längs väg 23/34 söder om Skeda Udde.

Det blir en 2 m hög omålad skärm, av den typ vi monterar åt Trafikverket på fastigheter längs järnvägar och vägar. Denna typ av skärm tillverkar vi själva i vår monteringshall.

Grundläggningen är naturligtvis Grundtuben.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.