Bullerskärmar åt Peab

Grundtuben kommer under sommaren 2018, att montera en 60 m lång och 2 m hög bullerskärm längs väg 23/34 söder om Skeda Udde.

Det blir en 2 m hög omålad skärm, av den typ vi monterar åt Trafikverket på fastigheter längs järnvägar och vägar. Denna typ av skärm tillverkar vi själva i vår monteringshall.

Grundläggningen är naturligtvis Grundtuben.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Den fjärde komponenten

Den fjärde komponenten

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.