Lokala bullerskärmar åt Trafikverket

Under Februari fick vi klart med ännu ett projekt åt Trafikverket.

Kil-Ställdalen är en del av det ramavtal vi har med Trafikverket där vi har totalåtagande vad det gäller tillverkning, grundläggning och fullt färdigt montage av bullerskärmar. Här kommer vi upprätta lokala bullerskärmar vid uteplatser längs väg och järnväg.

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Helhetsansvar

Helhetsansvar

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.