Vi grundlägger för gångbro åt Skanska

Gå säkert i Västervik i sommar – vi grundlägger för gångbro åt Skanska

Det blev precis klart att vi under våren kommer genomföra grundläggning för en gångbro längs Skeppsbrofjärden mellan Lilla- och Stora strömmen i Västervik. Ett spännande projekt där vi får visa prov på vår flexibilitet vid krävande förhållanden och i olika marktyper, i allt från grus till vatten. 

Därför ska du välja oss

Patenterad metod

Patenterad metod

Grundtuben använder en patenterad metod som ger en unik förankring i marken.
Flexibilitet

Flexibilitet

I både produkten och i vårt sätt att agera lösningsorienterat. Produkten kan borras i berggrund och finns i olika storlekar beroende på markegenskaper.
God totalekonomi

God totalekonomi

Metoden ger god totalekonomi eftersom den är snabb och effektiv att installera.
Den fjärde komponenten

Den fjärde komponenten

Grundtuben tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten. Det gör oss idag unika på marknaden.
Låg miljöpåverkan

Låg miljöpåverkan

Grundtuben har en mycket låg miljöpåverkan under byggnadstiden.